SLUŽBA JE BLOKOVANÁ

Vážený zákazník. K dnešnému dňu neevidujeme úhradu poplatku za prevádzku služby
Služba bude opätovne aktivovaná do 12 hodín od prijatia úhrady.martin@fevel.sk | 0911 500 669